دختر تنهای تنها

بیا تا برایت بگویم ...

 

وحشت از عشق که نه، ترس ما فاصله هاست

وحشت از قصه که نه ، ترس ما خاطره هاست

ترس بیهوده نداریم

صحبت از کشتن نا خواسته ی عاطفه هاست

کوله باریست پر از هیچ که بر شانه ی ماست!!

گِله از دست کسی نیست...

مقصر دلِ دیوانه ی ماست ......

 

 

نوشته شده در ساعت توسط سپیده| |

 

 

    برام دعا کنین که سخت محتاجم

محتاج گرمی نفس های خدایی

 

 

نوشته شده در ساعت توسط سپیده| |

 

تو نیستی که ببینی

چگونه عطر تو در عمق لحظه هاجاری است

چگونه عکس تو بر برق شیشه ها پیداست

چگونه جای تو در جای زندگی سبزاستتو نیستی که ببینی

چگونه پیچیده طنین شعر تو در ترانه من

چگونه می گردد نسیم روی تو در باغ این جوانه منتو نیستی که ببینی

چگونه دور از تو به روی هرچه در خانه هست

غبار اندوه بال گسترده استتو نیستی که ببینی

دل رمیده من به جز یاد تو

همه چیزرا رها کرده است

نوشته شده در ساعت توسط سپیده| |

 

 

به قول خودت گاهی باید به استقبال فاجعه رفت

شاید سرنوشت ما با فاجعه بهتر بشود

نوشته شده در ساعت توسط سپیده| |

 

به تو عادت دارم

مثل پروانه به آتش، مثل عابد به عبادت

و تو هر لحظه كه از من دوری، من به ویرانگری فاصله می اندیشم

در كتاب احساس واژه فاصله یك فاجعه معنا شده است

تو توانایی آنرا داری كه به این فاجعه پایان بخشی

 

نوشته شده در ساعت توسط سپیده| |


Design By : Night Skin